กิจกรรมนอกสถานที่ โรงเรียนนวมินทร์ฯ เตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้า 5 สิงหาคม 2562

img
img
img
img
img
img
img
img
img

ห้องเด็กเก่ง