ข่าวการศึกษา

กยศ. เอาจริง เตรียมออก พ.ร.บ. ให้เปิดเผยข้อมูลผู้กู้ เพื่อเตรียมทวงเงินคนที่ไม่ยอมมาติดต่อชำระเงินคืน พร้อมเอาชื่อเข้าเครดิตบูโร ลดปัญหาคนหนีหนี้

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558 มีรายงานว่า น.ส.ฑิตติมา วิชัยรัตน์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เผยว่า ปัญหา ที่ กยศ. ไม่สามารถติดตามทวงเงินจากผู้กู้ยืมได้นั้น เพราะหลังจากที่ผู้กู้ยืมเรียนจบแล้ว ทางกองทุนไม่ทราบว่าผู้กู้ยืมไปทำงานที่ใด บางคนเปลี่ยนที่อยู่แต่ไม่แจ้งกลับ กยศ. ดังนั้น จึงได้มีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.กองทุนเพื่อการศึกษา เพื่อให้หน่วยงานสามารถเปิดเผยข้อมูลบุคคลได้ ซึ่งเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
   นอกจากนี้ ทาง กยศ. เอง ยังจะหาโปรโมชั่นใหม่ ๆ เพื่อกระตุ้นการชำระเงิน โดยในปี พ.ศ. 2561 จะมีการนำรายชื่อผู้ที่ค้างชำระตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 เข้าข้อมูลเครดิตบูโร เพราะหลายคนคิดว่าไม่จ่ายก็ไม่เห็นเป็นไร และในปี พ.ศ. 2559 จะมีการคัดกรองผู้กู้อย่างเข้มงวดมากขึ้น โดยไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่า ต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.00 และทำกิจกรรมอาสาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมงต่อปี หากเป็นนักเรียน ต้องอยู่ในสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ส่วนในระดับปริญญาตรี นิสิตนักศึกษาต้องเรียนในหลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  รับทราบ และหากนักเรียนนักศึกษาไม่ตั้งใจเรียน จะหมดสิทธิ์กู้ทันที


อ่านเพิ่มเติม http://education.kapook.com/view132134.html

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก 


News