ข่าวการศึกษา

วิกฤตและโอกาส กับ จำนวนรับเพิ่ม Admissions 58 : เกษตรศาสตร์ !!


„วธ.จับมือท้องถิ่นเร่งพัฒนาหอวัฒนธรรมอุตรดิตถ์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้-แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ หลักถูกทิ้งร้าง เตรียมประกาศในราชกิจานุเบกษาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ“

„นนี้(12 ต.ค.) นายอนันต์ ชูโชติ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวว่าหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นอาคารไม้สัก 2 ชั้น อายุกว่า 100 ปี มีลักษณะสถาปัตยกรรมโรมันแบบยุโรปตะวันตก ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ และเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของชาวไทยดั้งเดิม แต่ปัจจุบันถูกปล่อยทิ้งร้างจนเสื่อมโทรม พุพัง ไม่มีใครกล้าเข้าชม นั้น ตนได้สอบถามเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด(สวจ.)อุตรดิตถ์ ซึ่งได้รับรายงานว่าเป็นเรื่องจริง และขณะนี้ทาง สวจ.อุตรดิตถ์ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ สำนักงานธนารักษ์จังหวัด แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยจัดทำแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ ทั้งการใช้ประโยชน์ของที่ดินราชพัสดุ ตลอดจนการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร การทำบัญชีรายการโบราณวัตถุ เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชน และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่อไป“

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/education/353907


News