ข่าวการศึกษา

ปฏิทินสอบ 9 วิชาสามัญ 59 สทศ. เปิดรับสมัครสอบ วันที่ 1-20 ตุลาคมนี้ ดูกำหนดการ สมัคร 9 วิชาสามัญ 59

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรายละเอียดการรับสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 59
  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

  ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบวิชาสามัญ 9 วิชา จะต้องศึกษาคุณสมบัติ และเงื่อนไขในการนำผลคะแนนไปใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อของคณะ และสถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearinghouse) หรือสถาบันที่ต้องการใช้คะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา ก่อนสมัครสอบ ทางเว็บไซต์  http://www.cuas.or.th/  หรือเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยโดยตรง

กำหนดการดำเนินการสมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 59

 กิจกรรม  กำหนดการ
 เปิดรับสมัคร 9 วิชาสามัญ 59   วันที่ 1-20 ตุลาคม 58  
 สอบ  วันที่ 26-27 ธันวาคม 58  
 ประกาศผลสอบ  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 59

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)
 
credit:http://education.kapook.com/

 


News