ข่าวการศึกษา

สถิติ คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด Admissions 2558 ฉบับ PDF

 

ตารางแสดงสถิติจํานวนผู้สมัคร จํานวนรับ จํานวนผู้ผ่านฯ และคะแนนสูงสุด-ต่ําสุด ของการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (Admissions) ประจําปีการศึกษา 2558

Download

img
img
img
img

News