ข่าวการศึกษา

จริงหรือไม่?? ที่คนไทยยึดติดกับใบปริญญา มากกว่าคุณภาพการศึกษา

 

แฟนเพจ กลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท ได้โพสต์บทความเกี่ยวกับ วัฒนธรรมปริญญา ซึ่งคนไทยให้ความสนใจมากกว่าคุณภาพการศึกษา โดยเผยว่า ระบบการศึกษาไทย ทำให้เกิดเป็นค่านิยมว่าทุกๆคนจะต้องมุ่งมั่นและ ขวนขวายไปสู่ความสำเร็จตามลำดับขั้นของระบบการศึกษาและสำเร็จสุดท้ายที่ “ปริญญา” โดยอาจถือได้ว่าปริญญานี้เป็นสิ่งสูงสุดของวัฒนธรรมการศึกษาแบบไทยๆ

image: http://files.unigang.com/pic/5/3250.jpg

12219347_864020667049083_1126128989327973342_n

ความเป็นจริงอย่างหนึ่งที่เรารู้กันอยู่ นั้น ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตผู้สำเร็จปริญญาในระดับต่างๆออกมามากมาย ในจำนวนนี้มากมายที่ได้อาชีพไม่ตรงกับสาขาที่ตนศึกษามามีเพียงส่วนน้อยที่ ได้งานตามที่ตนพึงใจ อาจพูดได้ว่าบรรดาคนที่เดินบนท้องถนนทั้งหลายนั้นได้สำเร็จการศึกษาขั้นสูง สุดตามวัฒนธรรมการศึกษาแบบไทยๆมากันทั้งสิ้นแต่ชีวิตของคนเหล่านั้นก็ไม่ได้ สวยงามตามวัฒนธรรมนี้ได้วาดฝันไว้เลย อีกทั้งปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยหลายๆแห่งก็ถูกเบียดบังและกดทับให้ด้อยค่า กว่ามหาวิทยาลัยบางแห่งอย่างเทียบกันไม่ได้หรือในบ้างที่ก็มีการซื้อขาย ปริญญากันอย่างกว้างขวาง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการสำเร็จปริญญาในมหาวิทยาลัยนั้นดูจะไม่ใช่ความสำเร็จ ที่สวยงามที่แท้จริงเสียแล้ว เช่นนี้แล้วการศึกษาของไทยควรจะดำเนินไปในแนวทางใดกันแน่


Read more at http://www.unigang.com/Article/29406#0UWfjirQMZQJJC3c.99

Credit : http://www.unigang.com

บทความกลุ่มการศึกษาเพื่อความเป็นไท โดย Kith Tanat

เรียบเรียง  MThai


News