ทำไมเลือกเรียนสถาบันภาษาECC (น้องหมิงและครอบครัว)

19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:28 น. |  (536 view)

หลักสูตรไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษ หลักสูตรพิเศษเหมาะกับ นักเรียน นักศึกษา และคนทำงานที่ต้องการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤ­ษพื้น ฐานได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเน้นการใช้โครงสร้างประโยค Tense, Verb คำเชื่อม และสำนวนต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 15 หลักสูตร