ข่าวการศึกษา

ระเบียบการรับตรง โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือ ม.เชียงใหม่ 2559

 โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ ประกอบด้วย.....

  โควตาภาคเหนือ ดูรายละเอียดเพิมเติม คลิกที่นี่
  โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
  คณะพยาบาล
  คณะบริหารธุรกิจ
  คณะเทคนิคการแพทย์ (เพื่อการพัฒนาอมก๋อยอย่างยั่งยืน โครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)
  [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ]
  โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)/แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
  [ คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ ODOD ] [คลิกที่นี่เพื่อดูประกาศ CPIRD]

  ทั้ง 3 โครงการเปิดรับสมัคร... วันที่ 17 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 24 สิงหาคม 2558

หน้าเว็บไซต์หลัก  https://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply/index.php?sp=quota

img
img

News