ข่าวการศึกษา

เปิดรับสมัครแล้ว รับตรง โควตา 8 โครงการ กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ม.อุบลราชธานี 59

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดรับ สมัคร คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาโดยวิธีรับตรง กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 จำนวน 880 คน รายละเอียดดังเอกสารแนบ

1. โควตาโอลิมปิกวิชาการ

2. โควตากีฬา

3. โควตาศิลปวัฒนธรรม

4. โควตาโครงการส่งเสริมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์

5. โควตาโครงการรักษ์เกษตร

6. โควตาเรียนดีชนบท

7. โควตาโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย

8. โควตาโครงการเพาะพันธ์ปัญญา

กำหนดการ: 

กำหนดการรับสมัคร              1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

- ส่งเอกสารประกอบการสมัคร 1 กรกฏาคม - 20 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ชำระเงินค่าสมัคร                 1 กรกฏาคม - 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์      31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สอบสัมภาษณ์                      7 กันยายน พ.ศ. 2558

- ประกาศผล                         15 กันยายน พ.ศ. 2558

ชำระเงินยืนยันสิทธิ์              15 - 30 กันยายน พ.ศ. 2558

 แบบฟอร์มใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [179.02 KB]
 คำแนะนำในการกรอกใบสมัคร โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [243.57 KB]
 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โควตากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 [988.73 KB]
 หนังสือรับรองลำดับที่ของแผนการเรียน (โควตาเรียนดีชนบท) [58.52 KB]


credit : http://www.unigang.com/Article/27502


News